Akgün Haber

Kdz.Ereğli Haberleri

#MilliTeknolojiHamlesi

3 min read

Milli Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz.

#MilliTeknolojiHamlesi

Son yapılan açıklamaya göre, aslında çalışmalar 2009’da başlamış.

Fizikî görünüşünün, kapasitesinin ve kaabiliyetlerinin neler olacağı hakkında alınan son bilgiler:1. Uçağın gövde ön kısmında – aynen Tipon savaş uçaklarındaki gibi – “kanard” denilen küçük kanatçıklarının olması ve TF-X’imizdekine benzer şekilde çift kuyruk dikmesinin bulunması, bu platformda “yüksek G kuvvetlerini karşılayabilen mânevrâ kaabiliyeti bulunacağına” delâlet ediyor.

Pilotlu uçaklarda en fazla 9 G kuvveti uygulanabiliyor.

MİUS’un görüntüsü, en az 15 G’ye imkân verecek gibi..

2. İlk prototip uçağın subsonik (ses altı), daha sonra imâl edileceklerin ise süpersonik (ses üstü) hızlara sahip olacağı ifâde edildi. Fakat, kaç Mach olacağı açıklanmadı.

3. Uçağın hava’da kalış müddeti 5 saat olacak.

4. Uçağın tam yüklü kalkış ağırlığı 3,5 Ton olacak. Taşıyabileceği azamî silâh-mühimmât yükü 1,5 Ton olacak. Uçakta makinalı top bulunup bulunmayacağı açıklanmadı.

5. Uçağın aerodinamik / geometrik yapısı, stealth ( halk arasında “radarda görünmezlik” olarak bilinen, ancak, aslı itibâriyle “düşük radar profili” denilen ) özellikte olacağını gösteriyor. Silâh ve mühimmât yükünün, büyük ölçüde “gövde içinde taşınacağı” söylenmekle berâber, gövde dışında da taşınabileceği ayrıca ifâde edildi.

Uçak bu şekli ile hem 4,5. hem de 5. Nesil gibi olacak galiba.

Bizim, hâlen üzerinde çalışmalarımızın devam ettiği TF-X MMU’muzun da hem 5. hem de 4,5 Nesil olacağı açıklandı.

6. MİUS Uçağımızın, ANADOLU gemimize inip-kalkacağı ifâde edildi. Ancak, kalkış esnâsında katapult kullanılmayacakmış ; bu durum, uçakta gayet kuvvetli bir motorun kullanılacağına işâret ediyor. Motorlar için, Ukraynalı Ukrspedsexport firması ile Baykar arasında “Black Sea Shield” isimli bir firma kuruldu ; hisselerin % 51’i Baykar’a, % 49’u Ukraynalı şirkete âit.

Bu şirket “teknoloji transferi” ile ve bütün fikrî ve sınâî hakları TÜRKİYE’ye ( Baykar’a ) âit olmak kaydı ile MİUS’lerde kullanılmak üzere motor imâl edecek.

İlk partide imâl edilecek motor sayısı ise 500 olarak açıklandı.

7. MİUS Uçağımızın harekât yarıçapı hakkında da bilgi yok. Fakat subsonik hıza sahip olacak ilk prototipin havada kalış müddetinin 5 saat olacağını dikkate aldığımızda, harekât yarıçapının da, 2250 Km civârında olacağı bekleniyor.

İlâve yakıt tankları ile harekât yarıçapının ve havada kalış müddetinin artırılması imkânı var. Muhtemelen, “havada yakıt ikmâli” özelliği de olacaktır.

Zaten günümüzün savaş uçaklarında bu özellik, “olmazsa olmaz”…

Uçağın operasyonel irtifâ tavanı ise 40.000 feet ( takriben 12.000 Metre ) olacağı açıklandı.

8. Uçağın kanat açıklığı, uzunluğu ve yüksekliği hakkında da bilgi yok. Gövde imâlâtı kompozit malzemeden yapılacak.

9. Uçakta “otonom özelliklere ağırlık verileceği” ifâde ediliyor. Bu ifâde, uçağımızda yoğun yazılım ve yapay zekâya ağırlık verileceğine ve hava muhârebelerinde gayet müessir bir şekilde kullanılacağına delâlet ediyor.

10. Uçağın ilk test uçuşlarına 2023’te başlanacağı ifâde edilmekle berâber, bütün testlerin tamamlanıp “seri imâlâta geçileceği târih” hakkında bir bilgi yok.

Benim kanaatimce bu târih 2025 olabilir.

TF-X MMU’muzun envantere ilk giriş târihinin 2029-2030 olacağını dikkate alırsak, bir nevi “ara çözüm” mâhiyetindeki MİUS’lerimizin, onlardan 5 sene önce hizmete alınmaları, Devletimiz ve Milletimiz için çok büyük bir ehemmiyet arzetmektedir.

Rasim Duman.20 Temmuz 2021 – Kayseri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir